1 – Publicatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.comptoirdestissus.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Eigenaar van de site: Société MARA TEXTILES – Contact: mara.textiles@orange.fr 05 61 70 44 68 – Adres: 139 Avenue du Sers 31140 Saint-Alban.
Identificatie van het bedrijf: SARL MARA TEXTILES met een aandelenkapitaal van €7.622,00 – SIREN: 430322487 – RCS of RM: Toulouse B – Postadres: 139 Avenue du Sers 31140 Saint-Alban – www.comptoirdestissus.fr/cgu_cgv
Publicatiemanager: MARA TEXTILES – Contact: mara.textiles@orange.fr.
Hosting :
Functionaris voor gegevensbescherming: -.
Credits

Grafisch ontwerp en ontwikkeling
CREADISIAC – www.creadisiac.com

2 – Intellectueel eigendom en namaak

MARA TEXTILES is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de rechten op het gebruik van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, architectuur, pictogrammen en geluiden.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van MARA TEXTILES.
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

3 – Beperking van aansprakelijkheid

MARA TEXTILES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij toegang tot de website www.comptoirdestissus.fr.
MARA TEXTILES wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat mogelijk wordt gemaakt van de informatie en inhoud op www.comptoirdestissus.fr.
MARA TEXTILES verbindt zich ertoe de veiligheid van de site www.comptoirdestissus.fr naar beste vermogen te waarborgen. MARA TEXTILES kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het importeren en installeren van ongewenste gegevens op haar site zonder haar medeweten.
Interactieve zones (contactruimte of commentaar) zijn beschikbaar voor gebruikers. MARA TEXTILES behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in dit gebied geplaatst is en die in strijd is met de wetgeving die in Frankrijk van toepassing is, in het bijzonder bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.
Indien van toepassing behoudt MARA TEXTILES zich tevens het recht voor om de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, etc.).

4 – CNIL en beheer van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 hebben gebruikers van de website www.comptoirdestissus.fr het recht op toegang, wijziging en verwijdering van alle verzamelde gegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming : – .
Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken (soort gegevens, doel, ontvanger, enz.), kunt u ons privacybeleid lezen.

5 – Hyperlinks en cookies

De site www.comptoirdestissus.fr bevat hyperlinks naar andere sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere sites naar www.comptoirdestissus.fr zijn gemaakt.
Browsen op de site www.comptoirdestissus.fr kan resulteren in de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker.
Een “cookie” is een klein bestand dat informatie over het surfen van een gebruiker op een site registreert. De op deze manier verkregen gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bezoekersaantallen te meten.
U kunt cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Er worden geen cookies geplaatst zonder uw toestemming.
Cookies worden maximaal 12 maanden bewaard.
Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kunt u ons privacybeleid lezen.

6 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.comptoirdestissus.fr is onderworpen aan de Franse wet. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Toulouse bevoegd.

BIJLAGE 1

Formulier voor herroeping

Datum __________

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als de Klant zijn bestelling op www.comptoirdestissus.fr wil herroepen, behalve als er uitsluitingen of beperkingen gelden voor de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig de van toepassing zijnde Algemene Verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van SARL, MARA TEXTILES

139 Avenue du Sers – 31140 SAINT-ALBAN – Frankrijk

Hierbij meld ik dat ik het contract voor de onderstaande goederen herroep:

– Bestelling van (datum aangeven) :

– Bestelnummer: ……………………………………….

– Naam klant: ……………………………………………………..

– Adres klant: …………………………………………………

…………………………………………………

Handtekening van de klant (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden)